acondac v.3.0

v3.1. (7.2.2024) Update aplikace s možností exportu dat v csv souboru za uživatelem vybrané časové období. Možnost zobrazení výkonu a výpočtu COP u čerpadel Grandis od softwarové verze v.4.3.3.11. Komplikace a možnosti jejich řešení při exportu dat za zvolené časové období jsou popsány v souboru v sekci Stahování nebo můžete stáhnout v pdf souboru zde.

Přelomová verze v3:0: (23.1.2024)

Integrace možnosti odesílání zpracovaných dat za předchozích 7 dní v csv souboru na určenou adresu. Možnost sdílení mailem nebo přes jiné mechanismy pro sdílení dat (whatsapp, BlueTooth apod.) Soubor obsahuje denní údaje o spotřebách energie, vyrobené energii, průměrné venkovní i vnitřní teplotě, dosaženého spočteného COP. Vše rozděleno pro topení, ohřev TUV, odmrazování. Dále obsahuje údaje o počtu minut bivalence, počtu odmrazování i počtu startu kompresoru. Data jsou v technickém (anglickém) formátu, kde jsou desetinná místa oddělena tečkou. Při zpracování dat v programech s českou lokalizací je nutné desetinnou tečku nahradit všude čárkou.

v2.8. (1.12.2023) Update aplikace pro plnou kompatibilitu se softwary čerpadla s novou číselnou řadou typu : AC781160_50_V4.3.3.4 nebo podobný tvar. Oprava výpočtu statistických dat po updatu čerpadla.

v2.7: (22.10.2023) Úprava aplikace pro plnou kompatibilitu s verzí 150.42 a 150.43 Acond Grandis. Oprava načítání dat po updatu čerpadla.

v2.6: (20.10.2023) Úprava načítání Aktuálního stavu čerpadla. Ošetřena možnost, že někteří klienti nemají TUV nebo řídí topení jiným parametrem a čidlem, než pokojovou teplotou s termostatu.

Přelomová verze v2.5: (18.10.2023)

Integrace modelů Acond Grandis do aplikace. Aplikace byla rozšířena i o možnost plného ovládání a sledování čerpadel nejnovějších modelů Acond Grandis. U modelů Grandis chybí zobrazení okamžitého výkonu čerpadla, protože tento údaj výrobce zatím neuvádí, ani nejsou k dispozici žádné údaje, z kterých by bylo možné je dopočítat. Příkon (spotřeba) čerpadel Grandis je však regulérně spočtena podle zaznamenaných odběrových parametrů. Výkon a COP jsou však zatím u modelů Grandis nahrazeny výpočetním modelem, který bude v budoucnosti upraven nebo upřesněn. Aplikace je funkční pro software 150.41 a vyšší. Pokud máte ještě původní software 150.40, je nutné požádat servis Acond o aktualizaci na novější software. Dělají to dálkově, zdarma a trvá celý proces asi 10 minut.

výběr typu čerpadla Pro, Grandis, N a R

v2.4: (10.10.2023) Aktualizace prohlášení o sdílení údajů třetích stran pro Google.

v2.3: (15.9.2023) Aktualizace údajů a bezpečnostních opatření. Plná kompatibilita s Android 13!

v2.2 (12.7.2023) Oprava drobných chyb, kompatibilita s režimem odmrazování.

v2.1: (1.5.2023) Oprava grafu příliš vysokých hodnot COP. Zrychlení načítání stavu a dat mezi jednotlivými sekcemi.

Přelomová verze v2.0: (28.4.2023)

v2.0: (28.4.2023) Kvalitativní změna, k funkcím aplikace Acondac přibyla možnost Ovládání čerpadla. Pomocí této nové sekce je možné nastavit Úspornou teplotu v místnosti (tj. teplotu, která není specificky obsažena v časovém plánu teploty v topném okruhu). Je možné nastavit tzv. Komfortní teplotu v místnosti (tj. požadovanou teplotu v místnosti ve vymezeném čase, daném časovým plánem). Je možné tento časový plán aktivovat nebo deaktivovat. Hodnotu komfortní teploty je možné navolit na každý den v týdnu samostatně nebo jednoduše pro všechny dny v týdnu stejnou.

Nově přibyla také možnost upravit hodnotu teploty TUV v bojleru, nastavené v časovém plánu. Je možné povolit nebo zakázat ohřev TUV mimo tento časový plán. Hodnoty časů pro jednotlivé dny je nutné nastavit ve webovém rozhraní aplikace AcondTherm. Podrobnosti k nastavení je možné najít v návodu zde. Video návod s instrukcemi a popisem Ovládání naleznete na YouTube zde.

v1.7: (3.4.2023) Kompatibilita s novým softwarem čerpadla 160.39

v1.6: (22.3.2023) Opraveny problémy se stahováním dat. Dříve špatně stažené soubory se znovu stáhnou.

v1.5: (21.3.2023) Opraveny problémy s načítáním poškozených dat.

Přelomová verze v1.4: (19.3.2023)

v1.4: (19.3.2023) Přidána možnost poslat vývojářům data z čerpadla pro rychlejší vyřešení problémů. Změna barvy písma pro noční režim.

Proč je tao verze tak významná? K nápovědě totiž přibyla další možnost – Pomoc. Pokud máte v telefonu nainstalovaného nějakého mailového klienta, můžete přímo z aplikace odeslat soubor zazipovaných a zaheslovaných dat přímo do úložiště vývojáře. Nejsou to data koncová, která vidíte na svých statistikách a grafech, z kterých se počítají. Pokud u vás tedy dojde k nějakému nesmyslnému výpočtu nebo malování grafu, kde COP je 580 🙂 (i to už jsem viděl), neváhejte a pošlete nám data, z jejichž výpočtu došlo k evidentní chybě. Pokusíme se v dalším updatu aplikace přijmout takové opravy, aby k tomu nadále docházelo co nejméně.

v1.3: (15.3.2023) Přidána informace o připojení do ‚Aktuálního stavu‘. Přidáno COP do grafu ‚denních bilancí‘. Opravy pro případ čtení poškozených dat.

v1.2: (13.3.2023) Zlepšeno zacházení s poškozenými soubory. Poškozené soubory jsou opravovány za běhu při načítání do paměti. Nečitelné soubory jsou přeskočeny.

v1.1: (12.3.2023) Opraveny problémy s poškozenými daty. Přidány chybové hlášky pro špatně nastavené připojení.

v1.0: (10.3.2023) První vydání.

Najdete nás na Facebooku, kde můžete sledovat naši FB stránku Acondac.user . Aktivně SE zapojte s ostatními majiteli čerpadla Acond do diskuze ve FB veřejné skupině Acond Pro-user. Najdete nás i na YouTube a Instagramu.