acondac v.3.0

v3.2. (24.3.2024) Update aplikace, který nově zavádí zobrazení Požadovaných teplot vratné vody a Požadované teploty TUV. Obě hodnoty jsou uvedeny vedle aktuálních hodnot v závorce na stránce Aktuální stav. Nově přibyl symbol Blokace ohřevu TUV mimo časový pán, zobrazený také na stránce Aktuálního stavu. Možnost nastavení hodnoty teploty TUV je nově již od 10 stupňů Celsia. Byla opravena chyba zobrazování Komfortní/Úsporný režim na stránce Nastavení.

v3.1. (7.2.2024) Update aplikace s možností exportu dat v csv souboru za uživatelem vybrané časové období. Možnost zobrazení výkonu a výpočtu COP u čerpadel Grandis od softwarové verze v.4.3.3.11. Komplikace a možnosti jejich řešení při exportu dat za zvolené časové období jsou popsány v souboru v sekci Stahování nebo můžete stáhnout v pdf souboru zde.

Přelomová verze v3:0: (23.1.2024)

Integrace možnosti odesílání zpracovaných dat za předchozích 7 dní v csv souboru na určenou adresu. Možnost sdílení mailem nebo přes jiné mechanismy pro sdílení dat (whatsapp, BlueTooth apod.) Soubor obsahuje denní údaje o spotřebách energie, vyrobené energii, průměrné venkovní i vnitřní teplotě, dosaženého spočteného COP. Vše rozděleno pro topení, ohřev TUV, odmrazování. Dále obsahuje údaje o počtu minut bivalence, počtu odmrazování i počtu startu kompresoru. Data jsou v technickém (anglickém) formátu, kde jsou desetinná místa oddělena tečkou. Při zpracování dat v programech s českou lokalizací je nutné desetinnou tečku nahradit všude čárkou.

v2.8. (1.12.2023) Update aplikace pro plnou kompatibilitu se softwary čerpadla s novou číselnou řadou typu : AC781160_50_V4.3.3.4 nebo podobný tvar. Oprava výpočtu statistických dat po updatu čerpadla.

v2.7: (22.10.2023) Úprava aplikace pro plnou kompatibilitu s verzí 150.42 a 150.43 Acond Grandis. Oprava načítání dat po updatu čerpadla.

v2.6: (20.10.2023) Úprava načítání Aktuálního stavu čerpadla. Ošetřena možnost, že někteří klienti nemají TUV nebo řídí topení jiným parametrem a čidlem, než pokojovou teplotou s termostatu.

Přelomová verze v2.5: (18.10.2023)

Integrace modelů Acond Grandis do aplikace. Aplikace byla rozšířena i o možnost plného ovládání a sledování čerpadel nejnovějších modelů Acond Grandis. U modelů Grandis chybí zobrazení okamžitého výkonu čerpadla, protože tento údaj výrobce zatím neuvádí, ani nejsou k dispozici žádné údaje, z kterých by bylo možné je dopočítat. Příkon (spotřeba) čerpadel Grandis je však regulérně spočtena podle zaznamenaných odběrových parametrů. Výkon a COP jsou však zatím u modelů Grandis nahrazeny výpočetním modelem, který bude v budoucnosti upraven nebo upřesněn. Aplikace je funkční pro software 150.41 a vyšší. Pokud máte ještě původní software 150.40, je nutné požádat servis Acond o aktualizaci na novější software. Dělají to dálkově, zdarma a trvá celý proces asi 10 minut.

výběr typu čerpadla Pro, Grandis, N a R

v2.4: (10.10.2023) Aktualizace prohlášení o sdílení údajů třetích stran pro Google.

v2.3: (15.9.2023) Aktualizace údajů a bezpečnostních opatření. Plná kompatibilita s Android 13!

v2.2 (12.7.2023) Oprava drobných chyb, kompatibilita s režimem odmrazování.

v2.1: (1.5.2023) Oprava grafu příliš vysokých hodnot COP. Zrychlení načítání stavu a dat mezi jednotlivými sekcemi.

Přelomová verze v2.0: (28.4.2023)

v2.0: (28.4.2023) Kvalitativní změna, k funkcím aplikace Acondac přibyla možnost Ovládání čerpadla. Pomocí této nové sekce je možné nastavit Úspornou teplotu v místnosti (tj. teplotu, která není specificky obsažena v časovém plánu teploty v topném okruhu). Je možné nastavit tzv. Komfortní teplotu v místnosti (tj. požadovanou teplotu v místnosti ve vymezeném čase, daném časovým plánem). Je možné tento časový plán aktivovat nebo deaktivovat. Hodnotu komfortní teploty je možné navolit na každý den v týdnu samostatně nebo jednoduše pro všechny dny v týdnu stejnou.

Nově přibyla také možnost upravit hodnotu teploty TUV v bojleru, nastavené v časovém plánu. Je možné povolit nebo zakázat ohřev TUV mimo tento časový plán. Hodnoty časů pro jednotlivé dny je nutné nastavit ve webovém rozhraní aplikace AcondTherm. Podrobnosti k nastavení je možné najít v návodu zde. Video návod s instrukcemi a popisem Ovládání naleznete na YouTube zde.

v1.7: (3.4.2023) Kompatibilita s novým softwarem čerpadla 160.39

v1.6: (22.3.2023) Opraveny problémy se stahováním dat. Dříve špatně stažené soubory se znovu stáhnou.

v1.5: (21.3.2023) Opraveny problémy s načítáním poškozených dat.

Přelomová verze v1.4: (19.3.2023)

v1.4: (19.3.2023) Přidána možnost poslat vývojářům data z čerpadla pro rychlejší vyřešení problémů. Změna barvy písma pro noční režim.

Proč je tao verze tak významná? K nápovědě totiž přibyla další možnost – Pomoc. Pokud máte v telefonu nainstalovaného nějakého mailového klienta, můžete přímo z aplikace odeslat soubor zazipovaných a zaheslovaných dat přímo do úložiště vývojáře. Nejsou to data koncová, která vidíte na svých statistikách a grafech, z kterých se počítají. Pokud u vás tedy dojde k nějakému nesmyslnému výpočtu nebo malování grafu, kde COP je 580 🙂 (i to už jsem viděl), neváhejte a pošlete nám data, z jejichž výpočtu došlo k evidentní chybě. Pokusíme se v dalším updatu aplikace přijmout takové opravy, aby k tomu nadále docházelo co nejméně.

v1.3: (15.3.2023) Přidána informace o připojení do ‚Aktuálního stavu‘. Přidáno COP do grafu ‚denních bilancí‘. Opravy pro případ čtení poškozených dat.

v1.2: (13.3.2023) Zlepšeno zacházení s poškozenými soubory. Poškozené soubory jsou opravovány za běhu při načítání do paměti. Nečitelné soubory jsou přeskočeny.

v1.1: (12.3.2023) Opraveny problémy s poškozenými daty. Přidány chybové hlášky pro špatně nastavené připojení.

v1.0: (10.3.2023) První vydání.

Najdete nás na Facebooku, kde můžete sledovat naši FB stránku Acondac.user . Aktivně SE zapojte s ostatními majiteli čerpadla Acond do diskuze ve FB veřejné skupině Acond Pro-user. Najdete nás i na YouTube a Instagramu.