Nástěnný ovladač Acond - info IP a MAC ETH2

Rychlý manuál pro první připojení a nastavení aplikace z Google Play Store Acondac :

Po stažení a instalaci na zařízení s Android 8 a vyšší přejděte do nastavení:

Zadejte typ tepelného čerpadla Acond Pro N nebo R, případně Grandis N nebo R

Vyberte jazyk aplikace

Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které používáte pro přihlášení do čerpadla přes Vaší domácí internetovou síť. Najdete ho mimo jiné například ve webové aplikaci pro přístup k čerpadlu v sekci Nastavení. Zde si případně můžete i jméno nebo heslo změnit.

Zatrhněte Připojit přes lokální síť

Zadejte lokální IP adresu Vašeho čerpadla. Klikem na položku se Vám otevře okno, kam ji zapíšete ve tvaru, v jakém ji najdete například na nástěnném ovladači k čerpadlu v položce nastavení, info na 2. obrazovce pod nápisem info ETH2 -viz foto!

Pak vyplníte Přihlašovací údaje do Acondtherm (POKUD SE K ČERPADLU CHCETE PŘIPOJOVAT I MIMO LOKÁLNÍ SÍŤ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH DAT)

Jméno a heslo použijete stejné, jako do oficiální mobilní aplikace AcondTherm. Vidíte je krátce na telefonu při spuštění oficiální aplikace Acond. Najdete je také na předávacím protokolu vašeho čerpadla Acond-Pro. Toto jméno a heslo je pro vás nedostupné, změnit vám ho mohou jenom lidé od servisu.

Kliknete na MAC adresu a zadáte Vaší Mac adresu ETH2. Opět ve tvaru, jak si ji přečtete z nástěnného ovladače nebo z předávacího protokolu – viz FOTO.

Po zadání všech údajů aplikaci ukončete a znovu spusťte. Můžete zkontrolovat, že vše zůstalo zadané správně.

V nastavení můžete mít zapnuté obě přihlášení, přes lokální síť i přes Acondtherm. Aplikace se nejprve snaží najít domácí lokální síť a pokud odezva čerpadla neproběhne do nějaké doby, zkouší připojení pře Acondtherm. A typu připojení vás informuje kdykolic na titulní stránce Aktuální stav uplně nahoře. Při stahování dat vidíte, jaký přes jaký druh připojení stahování probíhá.

Jako další krok se vraťte do základního menu aplikace a zde vyberte Aktuální stav. Počkejte několik sekund, zda dojde k načtení výkonu, teplot a stavu jednotlivých komponent.

Pokud je spojení v pořádku, můžete pokračovat dále, pokud se zobrazí opakovaně chybová hláška, zkontrolujte údaje označené v chybové hlášce (jména, hesla, IP adresu a MAC adresu.)

Pokud je Aktuální stav funkční, klikněte na Stáhnout data a stáhněte první várku dat. Toto první stažení trvá výrazně déle, než pak ostatní doplnění nových dat.

Po stažení dat máte k dispozici veškeré údaje v sekci Statistika i Grafy 7 dnů zpětně až do doby stažení dat.

Vše potřebné najdete v přehledném video manuálu na našem kanále na YouTube zde.

Od verze aplikace 1.7 je možné v nápovědě vybrat Pomoc a odeslat data vývojáři pro analýzu problémů s aplikací. Popis poslední verze aplikace najdete v sekci Novinky.