logo střední modré

Aplikace Acondac (Air Conditioning Data Analysis Control) je na výrobci nezávislou aplikací pro sběr a analýzu dat a řízení tepelných čerpadel Acond Pro-N a Acond Pro-R, od října 2023 také nově pro modely Acond Grandis-N a Acond Grandis-R.

Umožňuje připojení aplikace k čerpadlu přes lokální síť se znalostí jména, hesla a IP adresy čerpadla, i přes dálkové datové připojení prostřednictvím jména, hesla a MAC adresy čerpadla.

Aplikace v reálném čase poskytuje informaci o okamžitém stavu kompresoru, oběhového čerpadla venkovní jednotky, ventilátoru, stavu bivalentní topné jednotky, oběhového čerpadla topné vody. Informuje on-line o rozmrazování i ohřevu TUV. Na  základním ovládacím panelu vidíte okamžitý tepelný výkon čerpadla, teplotu výstupní vody z čerpadla i teplotu vody na vratném okruhu. K dispozici je také údaj o okamžité venkovní teplotě, vnitřní teplotě v místnosti, rovněž teplotě vody TUV v bojleru. Vše přehledně na jedné obrazovce! Všechny funkce jsou použitelné pro softwary čerpadla řady PRO od 160.35 a novější, u řady Grandis 150.41 a novější. Pokud máte starší software čerpadla, je nutné požádat servis Acond o jeho aktualizaci. Pozor, starší verze PRO se softwarem začínajícím číslem 140 nelze aktualizovat z důvody použitého odlišného hardwaru.

Po zadání požadavku na stažení dat do aplikace získáte až 7 dní dozadu detailní přehled, včetně interaktivních grafických výstupů a energetické bilance pro:

 1. Množství vyrobené tepelné energie (rozděleno pro Topení, Ohřev TUV a Rozmrazování).
 2. Množství spotřebované energie venkovní jednotkou (rozděleno opět pro Topení, Ohřev TUV a Rozmrazování).
 3. Koeficient Topného faktoru (COP) v závislosti na venkovní teplotě, požadované vnitřní teplotě “Celkem” (po odečtení spotřeby energie pro rozmrazování), získat však můžete také údaje pro Topení a Ohřev TUV odděleně.
 4. Údaj o motohodinách kompresorové jednotky “Celkem”, dále zvlášť pro Topení, TUV, Odmrazování i případnou hodnotu elektrické bivalence.
 5. V sekci Statistika naleznete přehledně všechny hodnoty vyjmenovaných veličin pro okamžité údaje pro daný den (od půlnoci), pro předchozí den i souhrn pro předchozích 7 dnů.
 6. V sekci Grafy je Průběh Venkovní teploty, Teplota výstupní vody z Tepelného Čerpadla i Teplota vody na vratném okruhu.
 7. Průběh ohřevu TUV.
 8. Všechny údaje jsou k dispozici v grafickém modulu ve třech časových pásmech – poslední 4 hodiny, posledních 24 hodin a  posledních 7 dní.
 9. Všechny grafy jsou interaktivní, umožňují zoom (přiblížení křivky), zapnutí /vypnutí jednotlivých křivek v grafu i odečet přesných hodnot pro kterýkoliv den a čas.
 10. Všechny výpočty jsou korigovány s provozem jednotlivých komponent (kompresoru, oběhového čerpadla, ventilátoru, rozmrazování atd.) a jsou vypočteny s velmi vysokou přesností – odchylky v řádu maximálně jednotky procent.
 11. Aplikace zatím nijak nezohledňuje spotřebu zařízení, která nejsou součástí venkovní jednotky nebo součástí hydromodulu, ale jsou připojena jako externí zařízení k tepelnému čerpadlu. Jedná se hlavně o oběhové čerpadlo topné vody, které je u zákazníků použito od různých výrobců s různými technickými parametry. V jedné z dalších verzí bude doplněna kolonka pro vyplnění výkonu tohoto čerpadla uživatelem s tím, že aplikace dopočítá předpokládanou spotřebu tohoto čerpadla do statistik. Podobně zde není zahrnuto ani případně osazené čerpadlo cirkulace TUV (pokud ho zákazník vůbec má), které není čerpadlem Acond nijak řízeno vůbec.
 12. Aplikace v reálném čase poskytuje informaci o okamžitém stavu kompresoru, oběhového čerpadla venkovní jednotky, ventilátoru, stavu bivalentní topné jednotky, oběhového čerpadla topné vody. Informuje on-line o rozmrazování i ohřevu TUV. Na  základním ovládacím panelu vidíte okamžitý tepelný výkon čerpadla, teplotu výstupní vody z čerpadla i teplotu vody na vratném okruhu. K dispozici je také údaj o okamžité venkovní teplotě, vnitřní teplotě v místnosti, rovněž teplotě vody TUV v bojleru. Vše přehledně na jedné obrazovce!
 13. Od verze 2.0 umí aplikace i řídit a nastavovat tepelné čerpadlo. Můžete zjistit aktuálně nastavený režim čerpadla ( úsporný/komfortní ) v rámci nastavení časového plánu, aktuálně nastavené hodnoty úsporné teploty a komfortní teploty v místnosti. Všechny tyto parametry můžete změnit. Parametry požadované komfortní teploty v místnosti můžete zvolit pro všechny dny stejné nebo pro každý den zvlášť. Podobně je možné nastavit požadovanou hodnotu TUV v době, určené časovým plánem a je možné také zakázat nebo povolit ohřev TUV mimo tento časový plán. Hodnoty časů v jednotlivých dnech pro režim Úsporná/topná i pro ohřev TUV podle časového plánu je nutné změnit v originální webové aplikaci AcondTherm. Podrobný návod k používání Ovládání čerpadla naleznete zde. Video návod s instrukcemi pro Ovládání čerpadla naleznete na YouTube zde.
 • Aplikace od verze 1.4 umí poslat data vývojáři na kontrolu funkce. Od verze 1.7 je plně kompatibilní se všemi verzemi softwaru čerpadla od 160.35 a novější. Vývoj s popisem jednotlivých funkcí najdete zde. Pro verze softwaru starší, než 160.35 je třeba kontaktovat Acond s požadavkem na update čerpadla na nejnovější software. Změna trvá asi 10 minut, provádí se dálkově a je zdarma.
 • Od verze 3.0 je možné poslat výsledky z aplikace Acondac na emailovou adresu nebo jako sdílený soubor ve formátu csv pomocí nástrojů pro datovou komunikaci (WhatsApp, BlueTooth apod.) V obsaženém datovém souboru jsou číselné hodnoty všech měřených a vypočtených parametrů aplikace Acondac za předcházejících 7 dnů.
 • Od verze 3.1 je možné při exportu dat zadat libovolný časový úsek pro stahování dat. Platí však určitá omezení, přehledně popsaná zde.
 • Naše aplikace je tak alternativou k originální, výrobcem doporučenou aplikaci AcondTherm a HeatingUp, na rozdíl od nich ale umí nejen řídit, ale také zpracovat všechny důležité informace o statistikách čerpadla.